MALUSA PRAWO

prawo wyrażające zależność natężenia I światła spolaryzowanego liniowo po jego przejściu przez polaryzator optyczny od natężenia Io tego światła przed wejściem w polaryzator: I = Iocos2α, gdzie: α - kąt pomiędzy płaszczyznami polaryzacji światła przed i po przejściu przez polaryzator.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama