MAXWELLA ZASADA

zasada wzajemności przemieszczeń

twierdzenie o zależności pomiędzy przemieszczeniami punktów ciała sprężystego pod wpływem obciążeń kolejnymi siłami w różnych punktach tego ciała; zasada sformułowana 1864 przez J.C. Maxwella; ma podstawowe znaczenie w teorii układów liniowo sprężystych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama