MOMENT BEZWŁADNOŚCI

wielkość charakteryzująca bezwładność ciała w jego ruchu obrotowym względem określonej osi obrotu, w stosunku do której jest obliczany; dla bryły o objętości V, z materiału ciągłego o gęstości ρ, liczony względem osi obrotu odległej o odcinek r wynosi: obrazek (np. dla kuli jednorodnej o promieniu r i masie m:obrazek ); jednostką m.b. w układzie SI jest kilogram razy metr kwadratowy (kg m2).

Reklama

Powiązane hasła:

MOMENT BEZWŁADNOŚCI GEOMETRYCZNY, WYBOCZENIE, MOMENT PĘDU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama