Reklama

MÖSSBAUERA EFEKT

zjawisko emisji lub absorpcji kwantów promieniowania γ przez jądra atomowe w sieci krystalicznej ciała stałego bez strat energii na odrzut jądra; występuje, gdy jądro pochłania kwant promieniowania γ o częstotliwości jednakowej z częstotliwością kwantu promieniowania γ emitowanego przez to jądro (tzw. pochłanianie rezonansowe), wówczas energia odrzutu jądra jest pomijalnie mała; odkryty 1957 przez R.L. Mössbauera.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama