NEWTONA PRAWO TARCIA WEWNĘTRZNEGO

prawo obowiązujące dla laminarnego (regularnego) przepływu, mówiące, że siła tarcia wewnętrznego (lepkość) w płynie jest proporcjonalna do pola powierzchni tarcia i szybkości zmian prędkości płynu w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu płynu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama