POISEUILLE'A PRAWO

prawo Hagena-Poiseuille'a

prawo przepływu laminarnego cieczy przez poziomą rurkę: obrazek , gdzie Q - natężenie przepływu, l - długość rurki, r - promień rurki, Δp - różnice ciśnień na końcach rurki, ρ - współczynnik lepkości dynamicznej; prawo to odkryli niezależnie G.H.L. Hagen (1839) oraz J.L. Poiseuille (1840-41).

Reklama

Powiązane hasła:

HAGENA-POISEUILLE'A PRAWO, PRAWO HAGENA-POISEUILLE'A

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama