POISSONA RÓWNANIE

równanie sformułowane przez S.D. Poissona, opisujące przemianę adiabatyczną: p Vк = const, gdzie p - ciśnienie, V - objętość gazu, к = cp/cv, (cp, cv - ciepło właściwe gazu odpowiednio przy stałym ciśnieniu i stałej objętości).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama