RAYLEIGHA-JEANSA PRAWO PROMIENIOWANIA

prawo rozkładu energii w widmie promieniowania ciała doskonale czarnego; prawo to określa gęstość energii uλ dλ promieniowania elektromagnet. emitowanego przez ciało doskonale czarne w przedziale długości fali λ, λ + d λ : uλ d λ = C T λ -4 d λ (gdzie C = stała); prawo to dobrze opisuje promieniowanie ciała doskonale czarnego w obszarze dostatecznie długich fal, których długość λ >> λ m m = 0,2898/T), natomiast dla fal krótkich (λ < λ m) prawo to daje duże rozbieżności z doświadczeniem i prowadzi do tzw. katastrofy w nadfiolecie; p.p.R.-J. często wykorzystuje się w obliczeniach radioastronomicznych, w których warunek λ >> λ m jest spełniony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama