REYNOLDSA LICZBA

Re

wielkość bezwymiarowa charakteryzująca dynamiczne właściwości cieczy, określająca stosunek sił bezwładności do sił tarcia wewnątrz cieczy (sił lepkości); l.R. zależy m.in. od gęstości cieczy, jej prędkości oraz parametrów geometrycznych rury, w której płynie ciecz; wartość krytyczna Rekr ≈ 2320 odgranicza przepływ laminarny (Re < Rekr) od turbulentnego (Re > Rekr); wartość l.R. jest miarą podobieństwa dynamicznego przepływu laminarnego różnych cieczy lepkich.

Reklama

Powiązane hasła:

Re, REYNOLDSA PRAWO PODOBIEŃSTWA, LAMINARNY PRZEPŁYW, REYNOLDS, TURBULENCJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama