REYNOLDSA PRAWO PODOBIEŃSTWA

prawo dynamicznego podobieństwa zjawisk zachodzących pod wpływem sił tarcia wewnętrznego (np. przepływ cieczy); p.p.R. mówi, że dla zjawisk podobnych dynamicznie (ze względu na działające siły) liczba Reynoldsa ma taką samą wartość; p.p.R. sformułował 1883 O. Reynolds.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama