STOKESA REGUŁA

reguła sformułowana 1852 przez G.G. Stokesa, dotycząca promieniowania fluorescencyjnego; r.S. mówi, że w widmie fluorescencji występują długości fal równe lub większe od dł. fal światła wzbudzającego; r.S została sformułowana na podstawie analizy wyników doświadczeń na długo przed powstaniem teorii widm cząsteczkowych; możliwe są odstępstwa od r.S., gdy część cząsteczek znajdowała się wcześniej we wzbudzonych stanach oscylacyjnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama