STOKESA WZÓR

wzór określający siłę oporu R, która działa na kuliste ciało o promieniu r poruszające się z prędkością v w lepkiej cieczy: R=3πηrv, gdzie η - współczynnik lepkości; w.S. słuszny jest, gdy prędkość ciała jest dostatecznie mała (brak zawirowań cieczy) i służy m.in. do pomiaru lepkości cieczy; podany przez Stokesa 1851.

Reklama

Podobne hasła:

  • SCHAUDER, Juliusz Paweł (1896-1943)...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama