STOPNIE SWOBODY

(fiz.) zespół niezależnych zmiennych, niezbędnych i wystarczających do opisu w każdej chwili stanu układu fiz.; s.s. układu mechanicznego to współrzędne uogólnione zgodnie z więzami, opisujące położenie i ruch układu; liczbę s.s. układu złożonego z n punktów materialnych opisuje równanie f = 3n-p (p = liczba więzów), dla bryły sztywnej f = 6-p; liczba s.s. układu termodynamicznego - Gibbsa reguła faz.

Reklama

Powiązane hasła:

WSPÓŁRZĘDNE UOGÓLNIONE, GIBBSA REGUŁA FAZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama