STROUHALA LICZBA

opisany przez czeskiego fizyka V. Strouhala (1850-1923) współczynnik podobieństwa dynamicznego nieustalonych przepływów płynu wykazujących okresowość St = vt/l, gdzie: v = prędkość przepływu, t = czas charakterystyczny dla danego zjawiska (np. okres pulsacji przepływu), l = wymiar liniowy (np. średnica dyszy). Dwa przepływy mają ten sam nieustalony charakter, jeśli odpowiednie dla nich l.S. są jednakowe.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama