HERBERSTEIN

Siegmund von, baron (1486-1566)

dyplomata austriacki; 1517 i 1526 poseł w Moskwie; autor jednego z pierwszych opisów Rosji (Rerum Moscovitarum Commentarii); zawarte w nim mapy to najstarsze opracowanie kartograficzne Rosji.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama