KACZMAREK

Zdzisław (ur. 1928)

hydrolog, prof. Politechniki W-wskiej; sekretarz naukowy PAN; autor prac poświęconych hydrologii i gospodarce wodnej z zastosowaniem metod statystyki matematycznej; Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama