MICHIGAN

jezioro w USA, trzecie pod względem wielkości wśród Wielkich Jezior; położone na wys. 177 m, pow. 57,8 tys. km2, głęb. do 281 m; połączone z jez. Huron i z rz. Missisipi (przez system kanałów i rz. Illinois); żegluga; rybołówstwo; gł. miasta nad M.: Chicago, Milwaukee.

Reklama

stan w płn. części USA; 151 tys. km2, 9,1 mln mieszk. (2000); stol. Lansing, najw. miasto i gł. ośrodek gosp. Detroit (zespół miejski skupia około 50% ludności stanu); stan przemysłowo-roln.; wydobycie rud żelaza, miedzi, wapieni; przem. maszynowy, chem., metalowy, drzewny, spoż.; rozwinięty przem. samochodowy (najw. ośr. tego przemysłu na świecie jest w Detroit); hodowla bydła; uprawa zbóż; sadownictwo; rozwinięta gospodarka leśna; rybołówstwo; od 2. poł. XIX w. napływ imigracji eur.; w M. mieszka znaczna część Amerykanów polskiego pochodzenia.

Powiązane hasła:

GARY, ORCHARD LAKE, CZIPEWEJOWIE, DEARBORN, CHICAGO, DETROIT, SAINT CLAIR, JACKSON, MILWAUKEE, JACKSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama