PAŃSZCZYCA

dolina w Tatrach Zachodnich, odgałęzienie Doliny Suchej Wody; dł. 6,5 km; dolny odcinek lesisty; w piętrze kosodrzewiny Czerwony Staw Pańszczycki; górną część tworzą kotły polodowcowe, wyścielone materiałem morenowym, oparte o Granaty i Buczynową Turnię; na wys. 1600 m wypływa Pańszczycki Potok.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama