KUMSKO-MANYCKIE OBNIŻENIE

tektoniczne obniżenie w eur. części Rosji, oddziela Niz. Wsch.-europejską od Przedkaukazia; szer. 20-30 km (zwężenia do 1-2 km), płyną nim rz. Manycz (Wsch. i Zach.) oraz Kuma; liczne słone jeziora; jedna z umownych granic między Azją a Europą.

Reklama

Powiązane hasła:

WSCHODNIOEUROPEJSKA NIZINA, MANYCZ-GUDIŁO

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama