ŚRODKOWOSZKOCKA NIZINA

Central Lowlands

Reklama

nizinaSzkocji pomiędzy górami GrampianWyż. Południowoszkocką; gęsto zaludniona (82% populacji kraju); gł. miasta: Glasgow, Edynburg.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama