LESZCZYŃSKA WYSOCZYZNA

część zach. Niz. Południowowielkopolskiej; równina morenowa rozciągająca się między Pojezierzem Leszczyńskim a dolinami Odry i Baryczy; płynie przez nią Kopanica (dopływ Baryczy); teren zagospodarowany rolniczo, rzadko zaludniony, gł. miasta Leszno, Wschowa, na skraju Gostyń i Rawicz.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama