CHALKOZYN

^błyszcz^^ miedzi

minerał, siarczek miedzi Cu2S; poniżej 103°C krystalizuje w układzie jednoskośnym, powyżej - w heksagonalnym; ołowianoszary, czarny; występuje w utworach hydrotermalnych oraz w skałach osadowych w USA, Kanadzie, Namibii; w Polsce na obszarze Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego; wykorzystywany jako ruda miedzi.

Reklama

Powiązane hasła:

BŁYSZCZ MIEDZI, MIEDŹ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama