Reklama

wywierzysko

źródło krasowe, miejsce wypływu wód krasowych na powierzchnię ziemi (Fot. 41). Najbardziej znane w. wPolsce to Lodowe Źródło wDolinie Kościeliskiej wTatrach owydajności ok. 620 dm3/s iBłękitne Źródła wTomaszowie Mazowieckim; we Francji w. Vaucluse ma wydajność 120 000 dm3/s.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama