Reklama

wyżyna

jeden zgłównych, obok nizin igór, typów rzeźby terenu, nie posiadający jednak precyzyjnej definicji. Przyjmuje się, że jest to obszar położony przynajmniej 300 m n.p.m., generalnie równinny lub falisty, choć może być lokalnie porozcinany głębokimi dolinami rzecznymi. Górna granica wysokościowa nie jest określona; w. Tybet wAzji jest położona na wys. ponad 4000 m n.p.m. WPolsce pas w. ciągnie się na przedpolu Karpat iobejmuje W. Śląską, W. Krakowsko-Częstochowską, W. Kielecko-Sandomierską iW. Lubelską.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama