wzrost gospodarczy

krótkookresowe zmiany ilościowe wgospodarce, wyrażające się poszerzaniem zdolności danego kraju do zwiększonej produkcji dóbr iusług pożądanych przez ludzi. Po dłuższym czasie może doprowadzić do rozwoju gospodarczego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama