Reklama

wyże zwrotnikowe

dwa pasy podwyższonego ciśnienia atmosferycznego obejmujące całą Ziemię wszerokościach zwrotnikowych ipodzwrotnikowych półkuli pn. ipd.; podczas zimy na odpowiedniej półkuli pas wyżowy jest ciągły, natomiast latem nad lądami dochodzi do rozwoju płytkich niżów termicznych iwyże zachowują się jedynie nad oceanami; stanowią ważny element globalnej cyrkulacji atmosferycznej ( Hadleya komórka), powstają przez zagęszczanie powietrza napływającego wgórnych warstwach troposfery z antypasatami od strony równika; wdolnej troposferze po ich wewnętrznej stronie (od strony równika) występuje wschodnia cyrkulacja

Reklama

pasatowa, natomiast po zewnętrznej (w podzwrotnikowych iumiarkowanych szerokościach) - strefa cyrkulacji zachodniej. Zob. też Azorski Wyż.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama