Reklama

CZARNY CZWARTEK

Reklama

potoczne określenie momentu rozpoczęcia Wielkiego Kryzysu; 24 X 1929 w wyniku gigantycznych spekulacji na giełdach nastąpiło załamanie kursów akcji notowanych na Wall Street, co pociągnęło za sobą łańcuch bankructw banków, towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw; kryzys stopniowo objął również inne giełdy światowe (w Polsce trwał do połowy lat 30.), zapoczątkowując tzw. Wielki Kryzys w gospodarce światowej okresu międzywojennego.

Powiązane hasła:

KRACH NA WALL STREET

Podobne hasła:

  • KRAUZE, Krzysztof (ur. 1953)...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama