Reklama

BALCEROWICZ Leszek

(ur. 1947)

Reklama

ekonomista i polityk; prof. Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH); 1981-82 wiceprezes ZG Pol. Towarzystwa Ekon.; 1989-91 wicepremier i min. finansów, twórca programu stabilizacji gospodarki polskiej i reformy ekonomicznej, która poprzez zdławienie inflacji, oszczędności budżetowe, surową politykę podatkową i zahamowanie niekontrolowanego wzrostu płac stworzyła warunki do dalszych przekształceń gospodarczych w Polsce, w tym zbudowania silnego sektora prywatnego w przemyśle. 1995-2000 przew. Unii Wolności; 1997-2000 wicepremier w rządzie koalicyjnym J. Buzka; od 2001 prezes NBP; czł. Rady Eur. Banku Centralnego (od 1 V 2004 z urzędu); gł. prace: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Socjalizm, kapitalizm, transformacja; 2005 uhonorowany Orderem Orła Białego.

Powiązane hasła:

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE , POLSKA. HISTORIA. PO 1989, , UNIA WOLNOŚCI, EKONOMIA, POLSKA. HISTORIA. PO 1945, ŁASKI, MONETARYZM, BACZYŃSKI Jerzy,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama