BACCARAT

firma francuska wytwarzająca artystyczne przedmioty ze szkła kryształowego (dzbany, wazony, zastawa stołowa, świeczniki, przedmioty dekoracyjne); zał. 1819 k. Metzu; w XIX w. dzięki wprowadzeniu nowych technologii, jej wyroby zajęły pierwsze miejsce na międzynarodowym rynku szkła kryształowego; stosowano wzornictwo zaczerpnięte za sztuki japońskiej lub na wzór renesansowych przedmiotów z kryształu górskiego; ornamenty szlifowano lub rytowano. W 1 połowie XX w. wprowadzono modele o zgeometryzowanych formach i dekoracji; działał artysta G.Chevalier; obecnie powiela się dawne modele jak też tworzy nowoczesne szkła unikatowe, projektowane przez wybitnych artystów; od lat 80. poszerzono działalność o kryształową biżuterię i flakoniki do perfum.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama