CZEKAJ

Jan (ur. 1950)

ekonomista; prof. AE w Krakowie; specjalista z zakresu problematyki finansów przedsiębiorstw i transformacji gosp.; jeszcze w okresie PRL autor książek o potrzebie stworzenia w Polsce rynku kapitałowego; 1994-96 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, współtwórca NFI i reformy emerytalnej; od 2002 czł. Komisji Nadzoru Bankowego; od 2003 czł. Rady Polityki Pieniężnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama