BLOCH

Jan Bogumił, także J.B. Gotlieb (1836-1902)

finansista, przedsiębiorca, myśliciel; uważany za "króla kolei żelaznych w Kongresówce", właściciel wielu cukrowni i fabryk, współzał. Tow. Kredytowego m. Warszawy, Banku Handlowego, Tow. Ubezpieczeń, Tow. Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie; filantrop, działacz pacyfistyczny, 1899 współorganizator kongresu pokojowego w Hadze, 1901 wysunięty przez PAU do Pokojowej Nagrody Nobla; autor 6-tomowego dzieła O przyszłej wojnie, uważanego na świecie przez wiele lat za fundament teoretyczny zapobiegania konfliktom zbrojnym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama