Reklama

DAWSKI

Stanisław (1905-90)

malarz i grafik; studiował w ASP w Warszawie (uczeń W.Skoczylasa, L.Wyczółkowskiego); 1946-69 przebywał we Wrocławiu, współorganizator Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych tamże, jej rektor1952-65; prof. ASP w Warszawie od 1970; ceniony jako pedagog. Zajmował się malarstwem olejnym i ściennym, grafiką stosując techniki metalowe, linoryt, drzeworyt, monotypię oraz własną technikę - odciski z naturalnego drewna (cykl Deski); tworzył rzeźby, szkło artyst. i ceramikę. Czł. Assaciation Internationale des Arts Plastiques i Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama