Reklama

TCHÓRZEWSKI

Jerzy (1928-1999)

Reklama

malarz i grafik, czł. Grupy Krakowskiej i międzynar. grupy Phases; wcześniejsze prace nawiązują do surrealizmu (rysunki i gwasze), symbolizmu i secesji, ich tematyka jest fantastyczna i baśniowa (Czarownica); w 2. poł. lat 50. zajął się eksperymentami z materią malarską, problemem ruchu i światła tworząc grafiki (malarskie monotypie) i obrazy o dynamicznych abstrakcyjnych formach (Krajobraz niebieski); w latach 70. i 80. prace o znaczeniu symbolicznym i tematyce rel. (Ukrzyżowanie, Droga na Golgotę); eseje o sztuce Teksty, laureat niem. nagrody im. Herdera.

Powiązane hasła:

ABSTRAKCJONIZM, GRUPA KRAKOWSKA, POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama