BENDER

Ryszard (ur. 1932)

katolicki działacz polityczny, historyk (prof. KUL); poseł na Sejm PRL VII i IX kadencji; 1994 przew. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; od 2001 senator i lider Ruchu Narodowo-Katolickiego, przew. KIK w Lublinie; po licznych antysemickich wypowiedziach, a także gołosłownych oskarżeniach profesorów KUL o współpracę z bezpieką - I 2005 pozbawiony dekretem arcybiskupa J. Życińskiego prawa używania przez klub KIK, na którego stoi czele, przymiotnika "katolicki".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama