Abdulhamid II

(1842-1918)

sułtan tur. 1876-1909. W XII 1876 ogłosił pierwszą tur. konstytucję i powołał dwuizbowy parlament, po wojnie z Rosją 1877-78 przywrócił rządy despotyczne, przeprowadził jednak reformy unowocześniające Turcję, m.in. w dziedzinie edukacji. Zwolennik współpracy militarnej i gosp. z Niemcami. Był odpowiedzialny za rzezie Ormian i Macedończyków w latach 1895-96, w 1908 pod naciskiem ruchu młodotureckiego przywrócił konstytucję; w IV 1909 zdetronizowany.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama