Reklama

Akcja Katolicka

ruch społ. podporządkowany hierarchii kościelnej, rozwijający się od końca XIX w. w krajach eur., miał na celu zahamowanie laicyzacji, odnowienie życia katol. w rodzinie i społeczeństwie przez chrystianizację wszystkich dziedzin życia. Jako organizacja A.K. powstała we Włoszech (1876), dużego znaczenia nabrała za pontyfika-

Reklama

tu Piusa XI (encyklika Urbi arcano z 23 XII 1922). W latach 20. działała już w większości państw eur., od 1930 także w Polsce. Działała przez prasę i stowarzyszenia katol. Organizowała uniwersytety ludowe. Od lat 90. odbudowywana w naszym kraju.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama