Reklama

Akt 5 listopada 1916

proklamacja generał-gubernatorów okupowanego przez Niemcy i Austro-Węgry Królestwa Pol. zapowiadająca w imieniu cesarzy tych krajów utworzenie samodzielnej Polski z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym, związanej politycznie i wojskowo z obu tymi mocarstwami. Głównym celem autorów tej proklamacji było stworzenie armii pol. walczącej u boku państw centralnych; akt ten spowodował jednak umiędzynarodowienie sprawy pol. i rozpoczął proces tworzenia organów państwa pol.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama