AKWIZGRAŃSKI POKÓJ

(hist. 2)

1748 traktat kończący austr. wojnę sukcesyjną (m.in. rezygnacja Austrii z części Lombardii na rzecz Sardynii, uznanie zaboru Śląska przez Prusy).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama