Reklama

"bezczasowa młodość"

w historii sztuki termin określający konwencję artystyczną w przedstawianiu postaci (np. władców) jako młodych bez względu na faktyczny wiek.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama