Reklama

"cud gospodarczy"

sukces gosp. państw Europy Zach. uzyskany po II wojnie świat. dzięki uruchomieniu mechanizmów gospodarki wolnorynkowej i pomocy USA. Krajem, który po 1945 zanotował największy wzrost dzięki polityce ekon. L. Erhardta, była RFN.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama