"Dekada Legii"

pismo Legionów Polskich we Włoszech ukazujące się w 1799 (II-III) co 10 dni (stąd nazwa); wyszły 4 numery, redagowane przez C. Godebskiego, zawierały bieżące informacje z prasy franc., wł. i niem.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama