Reklama

denazyfikacja

decyzja zwycięskich mocarstw podjęta 2 VIII 1945 na konferencji poczdamskiej, wykluczająca nazizm i jego pozostałości z życia polit. pokonanych Niemiec. Proces weryfikacji obywateli III Rzeszy objął kilka milionów osób.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama