"Druga Polska"

hasło propagandowe ekipy E. Gierka po 1970 wzywające do wytężonej pracy przy budowie wielkich inwestycji tego okresu opartych na ogromnych kredytach zagr. i mających zasadniczo zmienić oblicze kraju.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama