"Europa ojczyzn"

koncepcja Ch. de Gaulle'a zbudowania wielkiej zjednoczonej Europy niezależnej od USA i ZSRR o strukturze federacyjnej, z poszanowaniem dla nar. odrębności tworzących ją państw.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama