Reklama

Familia

stronnictwo magnackie związane z rodzinami Czartoryskich, Poniatowskich i Lubomirskich powstałe pod koniec panowania Augusta II Sasa. Za Augusta III zmieniło swą postawę wobec króla. W 1764 pomogło w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem czasowo wsparło próby reform państwa. Pomogło opracować i uchwalić Konstytucję 3 maja.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama