Reklama

"głasnost"

hasło polityczne M. Gorbaczowa realizującego program gruntownych reform w ZSRR, zmierzające do uzyskania jawności życia publicznego i otwarcia informacyjnego na świat.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama