"gruba kreska"

zasada polit. sformułowana przez premiera T. Mazowieckiego w IX 1989, określająca stosunek nowych władz do PRL. Oznaczać miała odcięcie się od komunist. przeszłości w Polsce, interpretowano ją jednak także jako rozgrzeszenie dotychczasowej elity władzy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama