"List Ojca Świętego Grzegorza Papieża do rolników i rzemieślników z Rzymu przysłany"

tekst agitacyjny napisany ok. 1840-41 przez P. Ściegiennego; krytykował panujące stosunki społ. i kreślił wizję przyszłego społeczeństwa po uwłaszczeniu chłopów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama