"Magna Charta Libertatum"

Wielka Karta Swobód, dokument z 1215 wystawiony pod naciskiem rycerzy i baronów przez króla ang. Jana bez Ziemi dający podwaliny pod wykształcenie się parlamentu ang. Wśród postanowień m.in. zakaz więzienia człowieka bez wyroku sądowego, zgoda rady baronów i biskupów (tzw. Wielkiej Rady) na nakładanie podatków, nienaruszalność prawa wielkiej własności ziemskiej (a nawet bogatszych chłopów) oraz przywilejów Kościoła, prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi za nieprzestrzeganie postanowień "M.Ch.L."

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama