"Monitor Polski"

dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej; w latach 1952-1989 dziennik urzędowy PRL. Publikuje akty prawne niższego rzędu, jak np. zarządzenia ministrów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama